Kontakt

Har du spørgsmål? Udfyld formularen nedenfor og vi vil kontakte dig så snart vi kan!

Eller giv os et kald

Mats Persson, Business Unit Manager Project Services
Mats Persson Business Unit Manager Project Services E-mailmats.persson@symetri.com Telefon+46 70 603 48 20
Not found image

september 2018 - BIM - Building Information Management

BYGGERIET MISTER STORE DIGITALE GEVINSTER

Spændende dag om digitalisering hos Ingeniørforeningen IDA, som berørte mulige metoder til at undgå spild i byggebranchen grundet lav produktivitet og manglende samarbejde.

Godt 50 deltagere var mødt op på Kalvebod Brygge hos IDA denne augustaften, hvor emnet tog udgangspunkt i den nyligt publicerede McKinsey rapport med titlen Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity. Heri lyder det at, ”Byggebranchen spilder hvert eneste år knap 10 billioner på lav produktivitet”.

Det blev til en interessant diskussion om, hvordan teknologien, der allerede findes på markedet, bliver accepteret, forstået og implementeret af parterne i dansk byggeindustri. Flere medier og fagmænd i branchen har den sidste tid både skrevet og talt om den lave produktivitet i byggeriet, og diskuteret hvilke faktorer der skal til, for at undgå at branchen taber penge i udførelsen af de store komplekse byggerier. 

Der bygges store komplekse byggerier som aldrig før. Samtidig er den digitale udvikling og dermed udviklingen i produktiviteten ikke fulgt med indenfor byggeriet. Ifølge Jan Mischke, senior konsulent i McKinsey og manden bag ovennævnte rapport, er det et gab, der sætter sine tydelige spor, bl.a. fordi den manglende brug af den rette teknologi er årsagen til den alt for lave grad af produktivitet. Dermed tabes store summer; ”Der er billionbeløb at hente, hvis byggebranchen bliver mere produktiv…..den manglende fremgang i produktivitet, koster over 1,6 billioner dollars – altså omkring 9,7 billioner danske kroner.

Samtidig er problemet, at der ikke kommunikeres mellem parterne; samarbejdet bør, skal og kan forbedres mellem parterne i byggeriets fødekæde.  ”Med brug af ny teknologi og bedre kommunikation er der mange penge at hente, for branchen forandrer sig nu og her og det er i høj grad den digitale udvikling, der driver forandringen”, lyder det fra Mischke, som har brugt mange år af sin karriere på, at undersøge udviklingen i den internationale bygge- og anlægsbranche, et arbejde som ovennævnte rapport er et resultat af.

Men vigtigere - og noget vi kan handle på er samarbejdet mellem parterne i byggeriets fødekæde. Her er der masser af mulighed for forbedring og dermed penge at hente. En ting er selvfølgelig planlægnings-fasen, hvor det er vigtigt med et godt samarbejde og en grundig planlægning virksomhederne imellem. Det skal dog ikke tippe over, så der bruges for meget tid på planlægning, da det igen går ud over produktiviteten”, siger Mischke.

Grib teknologien – den findes
Ifølge Mischke ville det være gavnligt at finde en erstatning for den fjendtlige stemning mellem parterne i byggeriet dels med et sæt fælles standarder, og dels med en bedre kultur, der med en effektiv kommunikation parterne imellem sikrer et bedre flow i leveringen - og dermed gavne produktiviteten. Indførelsen af ny teknologi samt metode til at digitalisere processerne ville altså ændre på manglende nødvendige links imellem parterne og øge produktiviteten i forhold til i dag, hvor virksomhederne stadig typisk arbejder i lukkede miljøer uden deling af viden og data.

I diskussionen på IDA’s gå-hjem-møde var der blandt oplægsholderne da også bred enighed om, at det er på tide, at byggeriet tager nye skridt.

Nogen var måske lidt mere provokerende end andre i deres præsentationer, og det faldt da også et par af deltagerne for brystet, at de digitale løsningsmodeller skulle kunne spare byggeriet for dages arbejde, alene ved at indføre nye databaserede løsninger.Ikke desto mindre, har historien de sidste 5 år vist, at dette er tilfældet i nabolandet Sverige.

Således fortalte Symetri’s Mats Persson om Common Data Environment tankegangen, som kan give alle parter i byggeriet adgang til en fælles database i skyen, hvor alle data fra de forskellige parter er opdaterede, og synkroniseres tilbage til modellen i design-softwaren, hvilket skulle sikre, at nyeste data altid er tilstede i projektet, synligt for alle med login til systemet.

Den omtalte løsning (BIMeye fra Symetri) er gennemtestet hos flere kunder i hele Skandinavien, som har oplevet at den metodik, der ligger bagom BIMeye’s CDE løsning, er det bærende i den succes, firmaerne har haft med at implementere den databaserede informationshåndtering. Således understøtter dette også McKinsey rapporten. Kunderne har nemlig i tæt samarbejde med udviklerne, været med til at udvikle løsningen, som derfor er baseret på behov og ønsker fra de forskellige aktører i byggeriet.

Løsningen som omfatter hele bygningens livscyklus fra ide, over produktion og til drift, giver adgang til at samtlige aktører i bygningens tilblivelse og vedligeholdelse kan få del i og selv dele data – med start i planlægningsfasen.

Sidstnævnte er, ifølge Mats Persson essentielt, da det netop er i projekteringsfasen at teknologien skal implementeres for at sikre en optimal fælles udnyttelse af de data som findes overalt i et byggeris tilblivelse. Et synspunkt, der deltes af flere oplægsholdere denne aften.

 

Siden har kunderne rapporteret om en række fordele, baseret på den gennemsigtighed, løsningen tilbyder, i det den baserer sig på fænomenet Common Data Environment.

Hos Skanska, Sverige, fx, som beretter om følgende fordele, idet de opnår følgende:

  • Mere kontrol over hvilke beslag, vi får leveret i projekterne
  • Det rigtige værktøj fra kalkulation til produktion
  • God dokumentation også for eftersalget
  • Mulighed for at hjælpe vores underleverandører med at vælge rigtigt og være effektive
  • Tydelig opdeling af grænser allerede i projekteringsfasen
  • Fælles egenkontrol for alle underleverandører som arbejder med døre
  • 100% sikkerhed ved indkøb og beregning

Software løsninger, der står alene, gør dog typisk ikke nogen forskel. Det er, som også Mischke fremhæver, essentielt at man har medarbejderne med i samarbejdet og den transition, der skal ske for at man for den optimale udnyttelse af en sådan løsning.

Ifølge arkitekt Martin Ea fra Cedervall Arkitekter i Stockholm, og kunde hos Symetri, har man haft stort udbytte af BIMeye løsningen, idet den har betydet 5-8 timers besparelse om ugen i manuelt arbejde, samt at Cedervall derved sikrede at det var de rigtige data leveret rettidigt. En faktor, der har gjort en væsentlig forskel, ikke mindst på det mentale niveau, eftersom han påpeger at kunne sove trygt om natten, i vished om at det projekt han har afleveret, nu er opdateret og korrekt. 

Det handler om mennesker
Det menneskelige aspekt kom bl.a. Caspar Gullach fra NCC også ind på, idet han påpegede vigtigheden af, at ledelsen bakker op om de pionerer der, ofte som en græsrodsbevægelse i firmaet, er dem, som går foran med at teste nye ting. Det kræver desuden at man er villig til at udvide kompetencerne i virksomheden enten ved at ansætte nye medarbejdere eller at man har forandringsparate medarbejdere.

Derudover er det vigtigt at processer kan standardiseres, og at løsningen er overskuelig og let tilgængelig, så det ikke bliver en uoverstigelig proces at ændre vaner. Som Gullach fremhævede, vil lethed fremme motivationen.

Manglende digital collaboration i Europa
Generelt var oplægsholderne enige om, at en større grad af ’collaboration’ skal finde sted, hvis byggeriet vil lukke de brister, der findes i produktiviteten og giver væsentlige tab af gevinster. Et indlæg fra firmaet Züblin berettede om, hvordan man i Tyskland har opdaget, at man er væsentligt bagud i digitaliseringsprocesserne, og at et land som Sverige ligger langt foran. Man har derfor, i Tyskland, politisk forsøgt at slibe saven ved at ansætte en digitaliseringsminister, og lagt en plan for implementering af BIM.

Hos Züblin er der fokus på en ny digitaliserings-strategi, hvori indgår flere digitaliseringsværktøjer, som punktskyer, AR, workflows og automatisering af design.

Ifølge Kristian Birch fra Exigo, er det vigtigt at få styr på designfasen, for ved at investere i den rette planlægning, sparer man mange penge. En besparelse, der kan finansiere hele digitaliseringsprocessen, i det man forudser ekstraomkostninger på et tidligt tidspunkt, bl.a. ved at forventningsafstemme mellem parterne.

Samlet set, viste fremmødet af leverandører, kunder og andre aktører på denne aften på Kalvebod Brygge, at teknologien allerede findes i forskellige udgaver. Markedet har brug for dels at forlade det gamle paradigme, hvor hver aktør tager sin del for sig, og til gengæld tage et kvanteskridt frem og stige på digitaliseringsvognen med al hvad dertil hører af nytænkning, open BIM, deling af data og samarbejde på tværs af faggrupper.

Interesseret i at deltage i næste arrangement, da gå til vores eventside, eller klik her for at læse mere og tilmelde dig.

Kontakt

Mats Persson, Business Unit Manager Project Services
Mats Persson Business Unit Manager Project Services E-mailmats.persson@symetri.com Telefon+46 70 603 48 20